FÖRSÄLJARE

Monterhyra: 3m x 3 m 3000 SEK/3 dagar efterföljande lpm 3 m djupa 1000 SEK/lpm (enstaka djupare ekipage fixar vi).

Intresseanmälan är stängd då området inte till flera.