TÄLT OCH ÖVRIG INFORMATION

(updated 2024.05.15)

Uppsättning av tält på utställningsplatsen får göras ifrån 19.00 på torsdag kväll på anvisade platser. 

Inga tält större än 3x3 meter är tillåtna. 

Eget ansvar för tält  och övriga saker lämnade på utställnings platsen över natten.